Aktuality

Novinky zo sveta realít. Rast cien nehnuteľností

Ceny nehnuteľností stále rastú

Ceny nehnuteľností stále rastú. V roku 2020 sme boli svedkami veľmi výrazného rastu cien nehnuteľností. V priemere sa oproti roku 2019 zvýšili o 11,9%. Paradoxne, ide zároveň o rok, v ktorom sme zaznamenali doteraz najväčší prepad ekonomiky. Špecifikom recesie však bola jej povaha – nešlo o štrukturálny problém hospodárstva, ale výlučne o vonkajšie vplyvy. Krátke uvoľnenie situácie v priebehu 3. štvrťroku ukázalo, že ekonomické fundamenty majú schopnosť vracať sa veľmi rýchlo k predkrízovému normálu. Túto skutočnosť brali do úvahy aj domácnosti aktívne na realitnom trhu. S výnimkou niekoľkých týždňov prvého lockdownu nebola aktivita na realitnom trhu žiadnym zásadným spôsobom poznačená. Dopyt bol a naďalej bude podporovaný veľmi nízkymi úrokovými sadzbami. Údaje NBS indikujú dosiahnutie nového rekordu v 4. štvrťroku 2020 – dohodnutá priemerná úroková sadzba (za mesiace október a november) sa nachádza na najnižšej úrovni v histórii.

Priemerná cena bývania v 4. štvrťroku 2020 vzrástla medzi štvrťrokmi o približne 60 EUR/m2 na hodnotu 1852 EUR/m2. Najvýraznejšie sa na raste podieľa Bratislavský kraj.

Priemerná cena bývania za rok 2020 je takmer o 190 EUR/m2 vyššia ako tomu bolo v roku 2019, čomu zodpovedá tempo rastu 11,9%.

Priemerná cena bytov

v 4. štvrťroku 2020 vzrástla o 71 EUR/m2 na 2125 EUR/m2. Medzikvartálne tempo rastu zrýchlilo na 3,4% (medziročne 10,8%). Najvyšší medzištvrťročný rast zaznamenali ceny 2-izbových a 3-izbových bytov.

Priemerná cena domov

v 4. štvrťroku 2020 narástla o 34 EUR/m2 na úroveň 1369 EUR/m2. Medzikvartálny rast dosiahol 2,5%, zatiaľ čo medziročné tempo rastu sa vyšplhalo na 11,1%.

Medzištvrťročný rast cien samotných bytov bol najvyšší v Bratislavskom kraji (5,6%), o čo sa pričinil predovšetkým okres Bratislava I.

Tabulka priemerných cien nehnuteľností za m2 v rokoch 2019 a 2020

Tabulka priemerných cien nehnuteľností za m2 v rokoch 2019 a 2020. Zdroj: NBS

V 4. štvrťroku 2020 očakávame mierne zhoršenie dostupnosti bývania v priemere za celú krajinu. Dôvodom bude predovšetkým očakávané spomalenie tempa rastu miezd, pričom ceny nehnuteľností rastú ustáleným medzikvartálnym tempom už tri štvrťroky za sebou.

Vývoj v 4. štvrťroku však v mnohom pripomína prvú polovicu roka 2020. Reštriktívne opatrenia majú negatívny vplyv na trh práce, zatiaľ čo ceny nehnuteľností udržujú rovnaké medzikvartálne tempo rastu. Hodnota indexu rastie predovšetkým pod vplyvom podielu ceny k nájomnému.

Nájomné ku koncu roku 2020 pokleslo o vyše 6% oproti 3. kvartálu, pričom ceny nehnuteľností rástli o 3,4%.

Graf znázorňuje vývoj priemernej ceny typov bytov a domov

Vývoj priemernej ceny typov bytov a domov (úroveň v EUR/m2, medziročný rast v %). Zdroj: NARKS, NBS

Nižšia ponuka nehnuteľností v minulom roku podporuje rastúci trend cien nehnuteľností.

Výsledkom všetkých štatistík je veľmi nízka pravdepodobnosť klesania cien nehnuteľností na bývanie v blízkej budúcnosti. Dopyt bude podporovaný nízkymi úrokovými sadzbami a ponuka bude dobiehať len veľmi pomaly. Nemôžeme počítať ani s prípadným nasýtením dopytovej stránky trhu – štatistiky Eurostatu ukazujú, že dlhé roky dochádzalo k akumulácii dopytu.

V prípade cien nehnuteľností teda bude ďalšia situácia najviac závisieť od sekundárneho trhu rezidenčných nehnuteľností, čiže od toho, do akej miery budú aktuálni vlastníci ochotní predávať svoje byty či domy.

Dianie na realitnom trhu na Slovensku sa závažne neodkláňa od celoeurópskeho priemeru. Podľa Eurostatu v 3. štvrťroku 2020 rástli v EÚ v priemere ceny bývania o 1,4 % medzikvartálne (hoci ide o realizačné ceny). Na Slovensku sme v danom období zaznamenali medzikvartálny rast 3,5 % (ponukové ceny).

 

Zdroj: Analytisch ÚMS, NBS