Kúpa nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti v spolupráci s realitnou kanceláriou Konfido vám prinesie veľa výhod. Nielenže vám ušetrí, energiu, peniaze a čas, ale dá vám istotu, že kúpa nehnuteľnosti sa zrealizuje za najvýhodnejšiu cenu.

Správny realitný maklér dokáže nastaviť najlepšiu cenu, vie ukázať a popísať stav nehnuteľnosti čo najreálnejšie, dokáže nastaviť akčnú stratégiu pri kúpe nehnuteľnosti tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu. V neposlednom rade vám svojimi službami zaistí vyššiu bezpečnosť pri samotnom obchode a podpise zmlúv.

Naše služby poskytujeme na profesionálnej úrovni.

Kúpa nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou Konfido

 • začíname úvodnou konzultáciou, kde zisťujeme záujem kupujúceho
 • skompletizujeme požiadavky kupujúceho
 • zistíme, či v našom portfóliu disponujeme s nehnuteľnosťou vyhovujúcou potrebám klienta
 • navrhneme stratégiu a postup nadobudnutia nehnuteľnosti
 • preveríme všetky nami dostupné kontakty a portály ponúkajúce nehnuteľnosti, ktoré sa zhodujú s požiadavkami klienta, preveríme aj ponuky spolupracujúcich realitných kancelárií
 • vypracujeme ponukové listy a odporúčania z nami vybraných nehnuteľností, ktoré emailom pošleme klientovi
 • dohodneme si stretnutie s klientom a preberieme podrobnosti
 • sprostredkujeme stretnutie medzi kupujúcim a predávajúcim
 • dohodneme obhliadku, pri ktorej klienta sprevádzame
 • skompletizujeme dokumentáciu kupovanej nehnuteľnosti, ktorá zväčša obsahuje: list vlastníctva, pôdorysy, posledný titul nadobudnutia, projektovú dokumentáciu, energetický certifikát, …
 • preveríme právny a skutkový stav nehuteľnosti, pod čím sa rozumie hlavne preverenie vlastníckych práv, právnych vád, tiarch, vecných bremien, prístupov k nehnuteľnosti, zastavanosti pozemku…
 • v prípade potreby zabezpečíme rôznych odborníkov, ako je znalec, geodet, notár, právnik…
 • vedieme rokovanie o optimálnej cene
 • naša účasť na rokovaniach s kupujúcim, predávajúcim, ich právnymi zástupcami alebo hypotekárnymi poradcami je samozrejmosťou
 • zabezpečíme kompletný servis a pomoc s administráciou spojenou s kúpou nehnuteľnosti
 • podieľame sa na príprave komplentnej zmluvnej dokumentácie s naším externým právnikom, v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • pomáhame nastaviť podmienky notárskej úschovy kúpnej ceny spolu s notárom alebo vinkulácie kúpnej ceny v banke
 • vyhotovíme a podáme návrh na vklad vlastníckeho práva
 • doručíme všetky potrebné dokumenty do podateľne katastra nehnuteľností osobným alebo elektronickým podaním
 • sledujeme stav a zmeny na katastri nehnuteľností od podania dokumentov až do momentu prepísania vlastníckych práv
 • v prípade, že kataster nehnuteľností pozastaví z rôznych dôvodov konanie na katastri, komunikujeme s klientom a katastrom, zároveň bezodkladne spolupracujeme na odstránení dôvodu pozastavenia
 • vypracujeme preberací protokol a asistujeme pri odovzdaní nehnuteľnosti novému majiteľovi

Ak sa vyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti aj po ukončení predaja a odovzdaní nehnuteľnosti, snažíme sa klientom zabezpečiť našu pomoc a podporu do takej miery, ako nám to naše kompetencie dovolia.
Odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi sa náš vzťah s klientom nekončí.