Kúpa nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti v spolupráci s realitnou kanceláriou Konfido vám prinesie veľa výhod. Nielenže vám ušetrí, energiu, peniaze a čas, ale dá vám istotu, že kúpa nehnuteľnosti sa zrealizuje za najvýhodnejšiu cenu.

Správny realitný maklér dokáže nastaviť najlepšiu cenu, vie ukázať a popísať stav nehnuteľnosti čo najreálnejšie, dokáže nastaviť akčnú stratégiu pri kúpe nehnuteľnosti tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu. V neposlednom rade vám svojimi službami zaistí vyššiu bezpečnosť pri samotnom obchode a podpise zmlúv.

Naše služby poskytujeme na profesionálnej úrovni.

Kúpa nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou Konfido

 • úvodná konzultácia
 • kompletizácia požiadaviek kupujúceho
 • návrh stratégie a postupu nadobudnutia nehnuteľnosti
 • preverenie našich kontaktov a portálov ponúkajúcich nehnuteľnosti
 • vypracovanie ponukových listov a ich zaslanie klientovi s naším odporúčaním
 • prerokovanie vybratých nehnuteľností s klientom
 • sprostredkovanie stretnutia medzi kupujúcim a predávajúcim
 • sprevádzanie klienta pri obhliadke
 • kompletizácia dokumentácie kupovanej nehnuteľnosti (list vlastníctva, pôdorysy, posledný titul nadobudnutia, projektová dokumentácia, energetický certifikát, …)
 • preverenie právneho a skutkového stavu nehuteľnosti
 • zabezpečenie odborníkov, napr. znalec, geodet, notár, právnik…
 • rokovanie o optimálnej cene
 • účasť na rokovaniach s kupujúcim, predávajúcim, ich právnymi zástupcami alebo hypotekárnymi poradcami
 • kompletný servis a pomoc s administráciou spojenou s kúpou nehnuteľnosti
 • príprava komplentnej zmluvnej dokumentácie s externým právnikom, v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • nastavenie podmienok notárskej úschovy kúpnej ceny spolu s notárom alebo vinkulácie kúpnej ceny v banke
 • vyhotovenie a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • doručenie všetkých potrebných dokumentov do podateľne katastra nehnuteľností osobným alebo elektronickým podaním
 • sledovanie stavu a zmien na katastri nehnuteľností od podania dokumentov až do momentu prepísania vlastníckych práv
 • komunikácia s katastrom a klientom v prípade pozastavenia konania na katastri a maximálna spolupráca na bezodkladnom odstránení dôvodu pozastavenia
 • vypracovanie preberacieho protokolu a asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti novému majiteľovi

Ak sa vyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti aj po ukončení predaja a odovzdaní nehnuteľnosti, snažíme sa klientom zabezpečiť našu pomoc a podporu do takej miery, ako nám to naše kompetencie dovolia.
Odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi sa náš vzťah s klientom nekončí.