Predaj nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti v spolupráci s realitnou kanceláriou Konfido vám prinesie veľa výhod. Nielenže vám ušetrí váš čas, energiu a peniaze, ale dá vám istotu, že vaša nehnuteľnosť bude predaná za najvýhodnejšiu cenu.

Správny realitný maklér dokáže nastaviť najlepšiu cenu, vie ukázať a popísať stav nehnuteľnosti čo najreálnejšie, dokáže nastaviť akčnú stratégiu a predaj nehnuteľnosti tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu. V neposlednom rade vám svojimi službami zaistí vyššiu bezpečnosť pri predaji nehnuteľnosti a podpise zmlúv.

Naše služby poskytujeme na profesionálnej úrovni.

Predaj nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou Konfido

 • úvodná konzultácia a obhliadka nehnuteľnosti
 • výpočet a nastavenie najrelevantnejšej trhovej ceny
 • návrh stratégie a postupu predaja
 • úprava a fotenie nehnuteľnosti
 • kompletizácia dokumentácie k nehnuteľnosti (list vlastníctva, pôdorysy, posledný titul nadobudnutia, projektová dokumentácia, energetický certifikát, …)
 • preverenie právneho a skutkového stavu nehuteľnosti
 • návrh marketingovej kampane
 • vytvorenie prezentácie nehnuteľnosti
 • konzultácia vizuálnej a obsahovej stránky
 • zverejnenie nehnuteľnosti na najnavštevovanejších realitných portáloch, napr. nehnuteľnosti.sk, reality.sk, topreality.sk, areality.sk, bazar.sk a iné
 • propagácia na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
 • oslovenie klientov z internej databázy záujemcov o kúpu nehnuteľnosti
 • pravidelné telefonické konzultácie so záujemcami o kúpu
 • obhliadky nehnuteľnosti s prevereným záujemcom, v prípade, ak si to želáte, aj bez nutnej účasti predávajúceho
 • predávajúceho pravidelne informujeme o prejavených záujmoch klientov
 • zabezpečenie odborníkov, napr. znalec, geodet, notár, právnik…
 • účasť na rokovaniach s kupujúcim, predávajúcim, ich právnymi zástupcami alebo hypotekárnymi poradcami
 • kompletný servis a pomoc s administráciou potrebnou na predaj nehnuteľnosti
 • príprava komplentnej zmluvnej dokumentácie s naším externým právnikom, v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • pomoc pri nastavovaní podmienok notárskej úschovy kúpnej ceny spolu s notárom alebo vinkulácie kúpnej ceny v banke
 • vyhotovenie a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • doručenie všetkých potrebných dokumentov do podateľne katastra nehnuteľností osobným alebo elektronickým podaním
 • sledovanie stavu a zmien na katastri nehnuteľností od podania dokumentov až do momentu prepísania vlastníckych práv
 • komunikácia s katastrom a klientom v prípade pozastavenia konania na katastri a maximálna spolupráca na bezodkladnom odstránení dôvodu pozastavenia
 • vypracovanie preberacieho protokolu a asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti novému majiteľovi

Ak sa vyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti aj po ukončení predaja a odovzdaní nehnuteľnosti, snažíme sa klientom zabezpečiť našu pomoc a podporu do takej miery, ako nám to naše kompetencie dovolia.
Odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi sa náš vzťah s klientom nekončí.