Predaj nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti v spolupráci s realitnou kanceláriou Konfido vám prinesie veľa výhod. Nielenže vám ušetrí čas, energiu a peniaze, ale dá vám istotu, že vaša nehnuteľnosť bude predaná za najvýhodnejšiu cenu.

Správny realitný maklér dokáže nastaviť najlepšiu cenu, vie ukázať a popísať stav nehnuteľnosti čo najreálnejšie, dokáže nastaviť akčnú stratégiu a predaj nehnuteľnosti tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu. V neposlednom rade vám svojimi službami zaistí vyššiu bezpečnosť pri predaji nehnuteľnosti a podpise zmlúv.

Naše služby poskytujeme na profesionálnej úrovni.

Predaj nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou Konfido

 • začíname úvodnou konzultáciou a obhliadkou nehnuteľnosti
 • výpočítame a nastavíme najrelevantnejšiu trhovú cenu
 • navrhneme stratégiu a postup predaja
 • nafotíme nehnuteľnosť, vytvoríme fotodokumentáciu a videodokumentáciu, ktorú následne spracujeme
 • skompletizujeme dokumentáciu k nehnuteľnosti, ktorá zväčša obsahuje: list vlastníctva, pôdorysy, posledný titul nadobudnutia, projektovú dokumentáciu, energetický certifikát, …
 • preveríme právny a skutkový stav nehuteľnosti, pod čím sa rozumie hlavne preverenie vlastníckych práv, právnych vád, tiarch, vecných bremien, prístupov k nehnuteľnosti, zastavanosti pozemku…
 • navrhneme rozsah marketingovej kampane
 • skompletizujeme vizuálne a popisné informácie a vytvoríme prezentáciu nehnuteľnosti
 • prekonzultujeme vizuálnu a obsahovú stránku s predávajúcim a po jeho odsúhlasení zaradíme nehnuteľnosť do ponuky na našu webovú stránku www.konfido.sk
 • zaradíme nehnuteľnosť do inzercie na najnavštevovanejšie realitné portály, ktoré slovenský internetový trh ponúka, napr. nehnuteľnosti.sk, reality.sk, topreality.sk, areality.sk, bazar.sk a iné
 • propagujeme nehnuteľnosť na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
 • oslovujeme klientov z internej databázy záujemcov o kúpu nehnuteľnosti
 • vedieme pravidelné telefonické konzultácie so záujemcami o kúpu
 • dohadujeme a zabezpečujeme obhliadky nehnuteľnosti s prevereným záujemcom, v prípade, ak si to želáte, aj bez nutnej účasti predávajúceho
 • predávajúcim pravidelne poskytujeme aktuálne informáce o prejavené záujmy klientov a o stave predaja
 • v prípade potreby zabezpečíme rôznych odborníkov, ako je znalec, geodet, notár, právnik…
 • ak to situácia vyžaduje, vedieme rokovanie o optimálnej cene v priebehu predaja
 • naša účasť na rokovaniach s kupujúcim, predávajúcim, ich právnymi zástupcami alebo hypotekárnymi poradcami je samozrejmosťou
 • zabezpečujeme kompletný servis a pomoc s administráciou potrebnou na predaj nehnuteľnosti
 • podieľame sa na príprave komplentnej zmluvnej dokumentácie s naším externým právnikom, v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • pomáhame nastaviť podmienky notárskej úschovy kúpnej ceny spolu s notárom alebo vinkulácie kúpnej ceny v banke
 • vyhotovíme a podáme návrh na vklad vlastníckeho práva (taktiež k prípadným dodatokom)
 • doručíme všetky potrebné dokumenty do podateľne katastra nehnuteľností osobným alebo elektronickým podaním
 • sledujeme stav a zmeny na katastri nehnuteľností od podania dokumentov až do momentu prepísania vlastníckych práv
 • v prípade, že kataster nehnuteľností pozastaví z rôznych dôvodov konanie na katastri, komunikujeme s klientom a katastrom, zároveň bezodkladne pracujeme na odstránení dôvodu pozastavenia
 • vypracujeme preberací protokol a asistujeme pri odovzdaní nehnuteľnosti novému majiteľovi

Ak sa vyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti aj po ukončení predaja a odovzdaní nehnuteľnosti, snažíme sa klientom zabezpečiť našu pomoc a podporu do takej miery, ako nám to naše kompetencie dovolia.
Odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi sa náš vzťah s klientom nekončí.