Realitný maklér Mgr. Kamil Krébes, RSc.

Konám s porozumením pre požiadavky klienta, obchod vediem ľudsky a odborne. Každý obchodný prípad je jedinečný vďaka jeho účastníkom a rozmanitosti nehnuteľností na trhu.

Kamil Krébes pred budovou Kataster Senec, najlepší maklér v Senci

Svetlo sveta som uzrel v Malackách a prvé roky života prežil v Záhorskej Vsi. Moje kroky smerovali do Petržalky, kde som úspešne absolvoval materskú a základnú školu, brnkal som na gitare v ľudovej škole umenia a hral basketbal. Štúdium pokračovalo na Gymnáziu v Rači na Hubeného ulici, kde sme sa stretli výborná partia skvelých ľudí so zameraním na šport – basketbal.
V ďalších rokoch ma učila práca vo firmách so zaostrením na trh s reklamou, marketingom a predajom. Následne desať rokov v dvoch bankách, v každej som bol prínosom päť rokov. Veľmi dobrý tréning v komunikácii s ľuďmi na rôznych úrovniach spoločenského postavenia a nastavenia mysle.

Od roku 2004 žijem a pôsobím v Senci.

Súčasne s koncom zamestnaneckej kariéry som naštartoval realizáciu svojej záľuby ako samostatne zárobkovo činná osoba a venoval sa organizovaniu kultúrnych a spoločenských podujatí. Zorganizoval som spolu viac ako tristo koncertov slovenských aj zahraničných interpretov. Skúsenosť v tomto obore mi pomohla získať komunikačné zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku.

Hudba je moja veľká záľuba počas celého života. Nepríjemná skúsenosť na základe konania zahraničného partnera naštartovala proces zmeny nastavenia vlastných hodnôt, myslenia a zamerania.

Absolvoval som úspešne magisterské štúdium na Fakulte manažmentu Unverzity Komenského v Bratislave. Mgr., rok 2008.

Pred ukončením štúdia som sa stal partnerom pri štarte ambicióznej bratislavskej realitnej spoločnosti. Zodpovedným prístupom, spoluprácou a konaním som prispieval k naplneniu stanovených cieľov počas troch rokov (2008 – 2011).

V ďalšom životnom kroku som založil realitnú kanceláriu KONFIDO. Licenciu udelila a vedomosti nepretržite odovzdáva školeniami a kurzami Slovenská Realitná Akadémia a Realitná Únia.  Osobný rozvoj si cibrím a zveľaďujem aj naďalej samovzdelávaním, školeniami a kurzami v skutočnom aj v online svete. Pôsobím ako realitný maklér v okrese Senec a Bratislavskom kraji.

Absolvoval som štúdium kreatívnej reklamy s najväčšími slovenskými mentormi a autoritami reklamného odvetvia v Creative Academy, rok 2018.

Vyštudoval som odborné realitné vyššie vzdelanie, štúdium ukončené štátnou skúškou, RSc., rok 2020.