Právny servis

Právny servis v spolupráci s realitnou kanceláriou Konfido vám prinesie veľa výhod, ušetrí čas, energiu a peniaze. Spolupráca s realitnou kanceláriou vám zároveň poskytne istotu, že vaša nehnuteľnosť bude predaná alebo prenajatá za najvýhodnejšiu cenu.

Správny realitný maklér dokáže nastaviť najlepšiu cenu, vie ukázať a popísať stav nehnuteľnosti čo najreálnejšie, dokáže nastaviť akčnú stratégiu predaja a prenájmu tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu. V neposlednom rade vám svojimi službami zaistí vyššiu bezpečnosť pri samotnom obchode a podpise zmlúv.

Naše služby poskytujeme na profesionálnej úrovni.

 

Právny servis s realitnou kanceláriou Konfido

Obchod s nehnuteľnosťami sa nezaobíde bez kvalitného právneho servisu. Pre našich klientov zabezpečujeme právny servis v spolupráci s externým právnikom, ktorý má rozsiahle skúsenosti vo viacerých oblastiach občianskeho práva, akými sú nájomné vzťahy, prevody práv k nehnuteľnostiam a ich správa. Právny servis poskytujeme v rozsahu bežnom pre predaj alebo prenájom nehnuteľnosti.

Zabezpečíme pre Vás nasledovné zmluvy a dokumenty:

 • Dohoda o sprostredkovaní
 • Rezervačná zmluva
 • Budúca kúpna zmluva a Budúca zmluva o prevode vlastníctva bytu
 • Kúpna zmluva a Zmluva o prevode vlastníctva bytu
 • Darovacia zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Dodatky k zmluvám
 • Plnomocenstvo
 • Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podľa kúpnej zmluvy
 • Preberací protokol (predaj, kúpa, prenájom)
 • Iné dokumenty potrebné na zabezpečenie realitného obchodu podľa potrieb klienta

Ak sa vyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti aj po ukončení predaja a odovzdaní nehnuteľnosti, snažíme sa klientom zabezpečiť našu pomoc a podporu do takej miery, ako nám to naše kompetencie dovolia.
Odovzdaním nehnuteľnosti novému majiteľovi sa náš vzťah s klientom nekončí.