Prenájom nehnuteľnosti

Prenájom nehnuteľnosti v spolupráci s realitnou kanceláriou Konfido vám prinesie veľa výhod, ušetrí vám čas, energiu a peniaze. Spolupráca s realitnou kanceláriou vám zároveň poskytne istotu, že vaša nehnuteľnosť bude prenajatá za najvýhodnejšiu cenu.

Správny realitný maklér dokáže nastaviť najlepšiu cenu, vie ukázať a popísať stav nehnuteľnosti čo najreálnejšie, dokáže nastaviť akčnú stratégiu a prenájom nehnuteľnosti tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu. V neposlednom rade vám služby realitnej kancelárie zaistia vyššiu bezpečnosť pri prenájme nehnuteľnosti a podpise zmlúv.

Naše služby poskytujeme na profesionálnej úrovni.

Prenájom nehnuteľnosti s realitnou kanceláriou Konfido

 • začíname úvodnou konzultáciou postupu prenájmu a obhliadkou nehnuteľnosti
 • vypočítame kvalifikovaný odhad a odporučíme aktuálnu výšku trhového nájomného
 • prekonzultujeme podmienky prenájmu, výšku kaucie, zálohy na služby, servisné poplatky a preferovanú dobu nájmu
 • navrhneme stratégiu a postup prenájmu
 • určíme si cieľovú skupinu potenciálnych nájomcov
 • doporučíme prípadné úpravy alebo vylepšenia, ktoré by podporili záujem cieľovej skupiny
 • nafotíme nehnuteľnosť, vytvoríme fotodokumentáciu a videodokumentáciu, ktorú následne spracujeme
 • skompletizujeme dokumentáciu k nehnuteľnosti
 • preveríme právny a skutkový stav nehuteľnosti, pod čím sa v prípade nájmu rozumie hlavne preverenie vlastníckych práv,
 • navrhneme rozsah marketingovej kampane
 • skompletizujeme vizuálne a popisné informácie a vytvoríme prezentáciu nehnuteľnosti
 • prekonzultujeme s prenajímateľom vizuálnu a obsahovú stránku a po jeho odsúhlasení zaradíme nehnuteľnosť do ponuky na našu webovú stránku www.konfido.sk
 • následne nehnuteľnosť zaradíme do inzercie na najnavštevovanejšie realitné portály, ktoré slovenský internetový trh ponúka, napr. nehnuteľnosti.sk, reality.sk, topreality.sk, areality.sk, bazar.sk a iné
 • inzerujeme na sociálnych sieťach FacebookInstagram
 • oslovujeme klientov z internej databázy záujemcov o prenájom nehnuteľnosti
 • vedieme pravidelné telefonické konzultácie so záujemcami o prenájom
 • dohadujeme a zabezpečujeme obhliadky nehnuteľnosti s prevereným záujemcom, v prípade, ak si to želáte, aj bez nutnej účasti prenajímateľa
 • prenajímateľovi poskytujeme pravielne aktuálne informáce o prejavené záujmy klientov a o stave ponuky
 • naša účasť na rokovaniach medzi prenajímateľom a nájomcom je samozrejmosťou
 • vyjednávame podmienky prenájmu medzi prenajímateľom a nájomcom v slovenskom a anglickom jazyku
 • pracujeme na kompletizácii dokladov potrebných pre uzatvorenie nájomnej zmluvy (list vlastníctva, kópie osobných dokladov, výpis z obchodného registra a podobne)
 • podieľame sa na príprave nájomnej zmluvy s naším externým právnikom, v prípade potreby aj v anglickom jazyku
 • vypracujeme preberací protokol a asistujeme pri odovzdaní nehnuteľnosti nájomcovi

Ak sa vyskytnú nejaké nepredvídateľné okolnosti po prebratí nehnuteľnosti nájomcom, snažíme sa s klientom spolupracovať a byť nápomocní pri odstránení vzniknutých problémov.
Odovzdaním nehnuteľnosti do rúk nájomcovi sa náš vzťah s klientom nekončí.