Aktuality

Modra mestiansky dom na namesti pohlad na modransky kostol z podkrovia mestianskeho domu

Renesančný dom v srdci mesta Modra

Rozhodli sme sa predstaviť vám nehnuteľnosť, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť vďaka jej výnimočnosti.

História nedá na seba dopustiť, treba sa jej však venovať s úplnym rešpektom k jej dobovej hodnote. História má svoje čaro doby, v ktorej sa rodila a má svoje čaro hmoty, z ktorej sa zrodila. Je veľa možností, ako históriu nechať ísť do zabudnutia. Je však aj veľa príležitostí, ako histórii pomôcť dýchať a byť súčasťou prítomnosti.

História je hmotná i duševná a jednou z mnohých a určite aj z mnohých významných spájajúcich hmotu a dušu doby dávnej, je budova modranského renesančného domu na Štúrovej ulici v Modre.

Nehnuteľnosť v meste Modra-pohlad-z-ulice

Výsada Modry je jej historické jadro, to sa vyššou mocou stalo pamiatkovou zónou v roku 1991. Súčasťou historickej zóny je aj meštiansky dom, ktorému, keď po vstúpení cez honosnú drevenú bránu priamo z plochy námestia a jej zatvorení za sebou, umožníte preniesť sa do doby minulej a časom minutej. Za dverami ste zanechali čerstvú parkovaciu politiku mesta s takmer desaťtisícmi obyvateľov. Práve ste si dopriali čas a priestor byť v kľude, prijímať a tvoriť si vlastnú predstavu doby blízkej i dávnej. Predstava podporená prehliadkou k tejto dobe vlastnej hmoty.

Dom na Štúrovej ulici 103 v Modre vznikal postupne a v jeho podzemí je unikátna stavba. Presnejšie jej základ. V dvanástom storočí tu stála jedna z troch modranských sokoliarskych veží a základy jednej z nich sú súčasťou krásnych a priestranných pivničných priestorov. Mimochodom suchých pivničných priestorov s vysokými klenbovými stropmi.

Nehnuteľnosť v meste Modra-pohlad-krasny-povodny-stlp-s-klenbou-vo-velkej-a-suchej-pivnici-pod-domom

Historický meštiansky dom vznikol zastavaním dvoch pôvodných stredovekých parciel, vďaka čomu je mimoriadne rozľahlý (približne 50 miestností) s celkovou zastavanou plochou okolo 1.000 m2. Plocha nezastavanej časti dvora je blízka 400 m2, celková úžitková plocha domu a budov na pozemku je 1.670 m2, výmera pozemku 1.404 m2.

Nehnuteľnosť v meste Modra-pohlad-do-vnutrobloku-a-dvora-za-domom

Väčšia časť domu slúžila pôvodne na bývanie (1.270 m2) bohatého modranského vinára a vinohradníka (vínne pivnice 220 m2), časť domu sú hospodárske priestory (180 m2). Dom pozostáva zo štyroch samostatných objektov:

– objekt A hlavná obytná budova v uličnej časti parcely (1119 m2)

– objekt B vedľajšia obytná budova v dvornej časti parcely (384 m2)

– objekt C hospodárska tehlová budova v dvornej časti parcely (112 m2)

– objekt D hospodárska kamenná budova v dvornej časti parcely (55 m2).

Väčšina miestností v dome má klenbový strop a majú nadštandardné rozmery, výška stropu 3,5 až 4,5 m, plocha obytných miestností 20 až 50 m2, plocha nebytových miestností 40 m2 až 110 m2.

Technický stav domu

Nehnuteľnosť je v pôvodnom technickom stave, vyžaduje celkovú rozsiahlu rekonštrukciu (omietky, podlahy, okná, dvere, inžinierske siete, rozvody vody, elektriny, plynu, kanalizácie, kúrenie a podobne). Pred 10 rokmi bola rekonštruovaná strecha a časť stropov v objekte A. Dom má všetky inžinierske siete.

Potenciál domu a jeho využitie

Dom, vzhľadom na jeho históriu, vývoj, polohu a dispozíciu, je možné po potrebnej rekonštrukcii využiť na rôzne účely. Minulosť ponúka celej nehnuteľnosti kvalitný základ pre jej ďalšie smerovanie a využitie. Dokáže spojiť nielen potenciál pivníc s vinárskym prostredím mesta a jeho krásneho okolia. Určite je významným faktorom umiestnenie vo vrchnej časti námestia, blízkosť prírody okolia Modry, vinárske a keramikárske prostredie. Potenciál nehnuteľnosti je rozmanitý a správnym nastavením môže poslúžit individuálne alebo kombináciou pre bytové, obchodné, administratívne, skladovacie, výrobné účely. Ako príklad uvediem možnosti budúceho využitia:

– nehnuteľnosť na bývanie (rodinné sídlo, bytový dom s bytmi na predaj alebo prenájom)

– ubytovanie a gastronómia (penzión, art hotel, reštaurácia, vináreň, kaviareň)

– výroba, skladovanie a predaj (umelecký ateliér, výroba vína, keramiky, remeselné dielne – hrnčiari, kováči, sklári, drotári)

– administratíva a obchod (sídlo spoločnosti, sídlo firmy, kancelárie, grafický ateliér, priestory pre start-upové alebo kreatívne projekty, obchodné priestory na prenájom alebo predaj)

– polyfunkčný objekt (kombinácia vyššie uvedených funkcií)

múzeum, archív, knižnica.

Nehnuteľnosť v Modre-pohlad-na-priestrannu-miestnost-na-prvom-poschodi-pohlad-od-okna-z-ulice

Zaujímavosti domu

Spod Bradla z Brezovej prišiel a kúpil dom v roku 1923 garbiar a vinohradník pán Michálek. Tento pán sa zaslúžil o rozsiahlu rekonštrukciu a dostavbu domu v roku 1933.

dom v Modre-pohlad-na-historicky-napis-ako-doslo-ku-kupe-a-dostavbe-domu-v-roku-1923-a-1933

V dome pôsobil významný slovenský maliar, grafik a ilustrátor Jozef Ilečko, ktorý tu mal zriadený ateliér pre svoju bohatú umeleckú tvorbu. Autor patril do zoskupenia slovenských umelcov známych ako Generácia 1909.

Dom slúžil počas Rakúsko-Uhorska grófstvu, taktiež ako ubytovanie pre maďarských dôstojníkov. V predvojnovom a vojnovom období nehnuteľnosť slúžila ako zázemie mnohých chudobných rodín. V povojnovom období tu bola zriadená dokonca aj prevádzka pošty a lekárne. Dom je od roku 1996 vo vlastníctve súčasného majiteľa a ten ho starostlivo v rámci svojich možností opatruje.

Nehnuteľnosť v meste Modra historicke namestie

V posledných rokoch dom poskytol svoje priestory pivníc ako súčasť projektu Noc literatúry, ktorá sa koná každý rok v máji v modranských domoch a nádvoriach.

Námestie, ktorého súčasťou je aj tento renesančný dom, podlieha režimu národnej kultúrnej pamiatky, kde je potrebné v súčinnosti s pamiatkarmi odkomunikovať usmernenia k uličnej fasáde a streche nehnuteľnosti. Vďaka prístupu aktuálneho vlastníka k údržbe a starostlivosti o nehnuteľnosť, sú po osobnej návšteve pracovníkov pamiatkového úradu ich odporúčania usmerňujúce.

Nádvorie domu je skvelým doplnkom k jeho budovám a dokáže človeka s ľahkosťou preniesť do obdobia histórie v akejkoľvek dobe, o čom svedčia aj reakcie jednotlivých návštevníkov tejto jedinečnej nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosť v meste Modra-pohlad-vo-vnutrobloku-na-vchod-do-krasnej-pivnice-po-domom

 

Dnes sú spomínané nehnuteľnosti – dom, budovy na pozemku a pozemok, vo vlastníctve jednej fyzickej osoby. Nehnuteľnosti nie sú zaťažené žiadnou ťarchou ani vecným bremenom.

Kúpou domu sa stanete majiteľom nielen vzácnej nehnuteľnosti. Stávate sa aj majiteľom histórie a hodnoty časov minulých s veľkým potenciálom využitia jej predností v budúcnosti.